AL

Uitnodiging ALV 30 jun 2020

Nieuwsafbeelding
Beste leden, ouders/verzorgers van leden en vrijwilligers, 

Op 6 juni jl. hebben wij jullie geïnformeerd over ons voornemen de Algemene Ledenvergadering (ALV) niet verder uit te stellen en een digitale ALV te houden op 30 juni 2020 om 20:00u. Aangezien wij geen vragen en/of bezwaren hebben ontvangen met betrekking tot ons voornemen stellen wij ons besluit definitief vast.
 
Bijgaand ontvangen jullie de agenda voor deze digitale ALV. De aanvullende vergaderstukken (inclusief te nemen besluiten) zijn beschikbaar gemaakt als download in MIJN MHCB800.

Deze uitnodiging voor de ALV wordt tevens via e-mail verspreid. In die e-mail tref je aanvullend als bijlage aan een uitleg over de wijze waarop jij jouw input kan geven voor deze digitale ALV. Daarin staat ook uitgelegd op welke wijze je jouw stemmen kan uitbrengen. Je vindt zowel een uitgebreide versie als een verkort schema.
Voor de duidelijkheid hebben we in die e-mail ook een INDEX toegevoegd van alle stukken die via MIJN MHCB800 beschikbaar zijn gesteld (inclusief de reeds eerder verstrekte materialen).

Alle leden hebben vanaf nu twee weken de tijd (tot uiterlijk 27 juni 20:00u) om de stukken door te nemen en vragen te sturen naar het mailadres [email protected]
Uiterlijk 28 juni 20:00u zullen alle gestelde vragen en antwoorden daarop beschikbaar worden gemaakt.

Er zijn twee punten waarover gestemd moet worden. Vanaf nu kunnen alle stemgerechtigde leden hun stemmen uitbrengen via het mailadres [email protected]
Uiteraard mag je wachten met stemmen tot je antwoord hebt gekregen op je vragen. Alle stemmen dienen uiterlijk 29 juni 20:00u te worden uitgebracht via bovenstaand e-mail adres.

Wij doen een oproep voor leden die zich beschikbaar willen stellen voor de stemcommissie. Deze commissie willen wij laten bestaan uit 3 personen (stemgerechtigde senior-leden). Aan hen wordt gevraagd de uitgebrachte stemmen telefonisch te verifiëren tussen 29 juni 20:00u en 30 juni 20:00u. Aanmeldingen hiervoor ontvangen we graag op bovenstaand e-mail adres.
 
Een digitale ALV is een bijzondere manier van het houden van de ALV en wij zouden natuurlijk veel liever iedereen op onze vereniging ontvangen. Desondanks zijn wij wel blij als bestuur onze leden op deze manier te kunnen informeren en tijdig de nodige besluiten te kunnen nemen.
 
Mocht er vragen zijn over de vorm maar ook over de stukken stuur een mail naar [email protected]

Hartelijke groeten,

Het bestuur van MHC Bemmel 800
Elsbeth, Miranda, Yvo, Rob en Richard