In Memoriam Piet Lemmen

Na een langzaam slopende ziekte is ons erelid en oud-voorzitter Piet Lemmen op 24 mei overleden.

Piet werd in 1980 lid van de hockeyclub en maakte als verdediger deel uit van het veteranenteam. Op die positie heeft hij tot 2010 gespeeld, toen de gevolgen van Parkinson hem noodzaakten zijn actieve hockeycarrière te beëindigen.

Als docent lichamelijk opvoeding (later als decaan) aan het Overbetuwe College stimuleerde hij de interesse bij de jeugd voor de hockeysport. Mede daardoor ontwikkelde de hockeyclub zich tot een volwaardige vereniging met teams op alle niveaus, zowel voor jongens als meisjes. Piet maakte zich dan ook vooral verdienstelijk bij de organisatie van velerlei activiteiten voor de jeugd. Daarnaast maakte hij deel uit van feestcommissies, toernooicommissies en had hij een trekkersrol bij de organisatie van de reünie en het lustrumfeest bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

Eind 2004 heeft Piet gedurende een periode van 3 jaar het voorzitterschap op zich genomen en daar op geheel eigen wijze invulling aan gegeven. In die periode beleefde de club een sterke groei en behoefde de vereniging een steeds professionelere organisatie. Deze professionaliteit is door opvolgende besturen verder uitgebouwd en heeft geleid tot de bloeiende vereniging die nu is bereikt. In 2009 hebben de leden van de vereniging Piet benoemd tot Erelid van MHC Bemmel 800 wegens zijn buitengewone verdiensten jegens de vereniging.

Ook op maatschappelijk gebied was Piet op vele fronten betrokken. Hij was o.a. voorzitter van de plaatselijke VVV,  voorzitter van de ponymarkt, opperstalmeester en prins Carnaval, actief voor het KBO, maar bovenal samen met Angelique actief vrijwilliger bij de plaatselijke toneelvereniging Teejaater Pan.
 
Piet, jij mag trots zijn op wat jouw bijdrage is geweest voor de verdere ontwikkeling van de hockeyvereniging. Wij zijn daar heel dankbaar voor!

Namens alle (oud-)leden en vrijwilligers van MHC Bemmel 800,

Het bestuur